Analitinė įranga

Spektrometrija

Chromatografija

Kalorimetrija

Sintezės reaktoriai ir jų stendai

Reologija

Medžiagų savybių nustatymo prietaisai

Išmetamų dujų analizatoriai

Proceso metu susidariusių dujų analizatoriai

Matavimo priemonės

Kvapų intensyvumo nustatymo įranga su priedais

© 2019 UAB “Labostera”. Visos teisės saugomos.